Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://oromvirageskuvo.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Molnár Zsófia Ildikó e.v.
A szolgáltató székhelye: 8866 Becsehely, Táncsics u. 16.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:  info@oromvirageskuvo.hu

Telefonszáma: +36305521354
Postacíme: 8866 Becsehely, Táncsics u. 16.
Nyilvántartási száma: 52107043
Adószáma: 68689058-1-40
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Tárhelypark Kft., 1122 Budapest, Gaál József út 24.
info@tarhelypark.hu

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzatban) nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:  Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2021. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Bérelhető termékek, megvásárolható szolgáltatások köre

3.1. A megjelenített termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítást és annak díját.

3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete, elsősorban szín különbség miatti különbözőség miatt.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4. Rendelés menete

4.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba, vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

4.2. Felhasználó a bérelni kívánt termék, termékek, szolgáltatások darabszámát beállítja.

4.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „ugrás a bevásárlókosárhoz” ikonra kattintva.

4.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, a termékek között tovább böngészhet. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Az „X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség módosítását követően  a „Kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó, ezután frissül a kosár tartalma..

4.5. Felhasználó kiválasztja a bérlési időtartamot, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

4.5.1. Fizetési módok:

A vételár és a szállítási költség kiegyenlítése előrefizetéssel, átutalással történhet.

A vételár kifizetése előrefizetéssel oly módon történik, hogy a Vásárló Molnár Zsófia Ildikó e.v. által a megrendeléskor automatikusan küldött díjbekérőn szereplő bankszámlájára átutalással teljesíti a megrendelés összegét.

Szolgáltató fenntartja magának az indoklás nélküli árváltoztatás jogát.

 

4.5.2. Szállítási költség:

Szállítási partnereink: DPD és MPL

5 kg-ig: 2400,-
10 kg-ig: 2800,-
10 kg fölött 3800,-

Törékenységi felár: 1800 Ft

4.5.3. Termékek átvétele:

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a vissza és újbóli szállítás ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

4.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót, és a garancia levelet a csomag tartalmazza.

4.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

4.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

4.10. Felhasználó e-mailben a megrendelés elküldését követően 48 órán belül visszaigazolást kap. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

5.2. A bérleti szerződés létrejötte

A megrendelés leadásától számított 48 órán belül a szolgáltató e-mailben visszaigazolja a rendelést, amely által határozott idejű bérleti szerződés jön létre Felhasználó (bérbevevő) és Szolgáltató (bérbeadó) között.
A bérleti jogviszony alatt a bérbevevő jogosult a rendezvény megrendelésben megadott időpontját megelőző munkanap 8.00h-tól a rendezvényt követő munkanap 16.00h-ig a megrendelt termékeket birtokba venni, illetve köteles azt rendeltetésnek megfelelően használni, állagát megóvni.
A termékek átvétele és visszavétele a bérleti jogviszony időtartama alatt előre egyeztetett időpontban történik, általában munkanapon 8.00 és 16.30h között.
A bérleti díjat a bérleti jogviszony teljes időtartamára a visszaigazolt megrendelés e-mail tartalmazza.

5.3. A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem
hozzáférhető.

5.4. Szolgáltató a nem szállítható árucikkekről vagy a szállítási késedelemről írásos értesítést küld, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

5.5. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Felhasználó hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségek, az újraküldés költségei a Felhasználót terhelik.

5.6. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

6. Elállás joga

6.1. Felhasználó elállási jogával élhet a megrendelést követően a megrendelésben megjelölt rendezvény időpontját megelőző 15. napig.

6.2. A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.3. A megrendelőt elállási jog nem illeti meg a megrendelőben megjelölt rendezvény időpontot megelőző 30 napon belül, ezáltal az addig befizetett bérleti díj visszakövetelésére nem jogosult.

6.4. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

6.5. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.6. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, amelyet köteles a szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolni.

6.7. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

6.8. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7. Egyéb megállapodások

7.1. A Szolgáltató (bérbeadó) rendezvény céljából bérbe adja a visszaigazolt megrendelésben szereplő méret, szín, minőség és mennyiség szerinti ingóságokat.

7.2. A rendezvény helyszínén a Szolgáltató (bérbeadó) által átadott eszközök állapotáért a Felhasználó (bérbevevő) vállal teljes felelősséget sérülés, hiány esetén. Az okozott kár megfizetése a bérbevevőt terheli, a hiányzó vagy sérült eszközök a leltári értéken kerülnek kiszámlázásra a bérbevevő felé. A leltári érték az átadás-átvételi szerződésen feltüntetett érték, ennek hiányában a mindenkori bérleti alapdíj (kedvezményektől mentes) háromszorosa.

7.3. Megrendelés értékétől függően kauciót kérünk a termék átadásakor, amely a visszavételnél teljes mértékben visszajár, amennyiben a termék hiány és sérülésmentes. Kaució mértékéről minden esetben az átadás előtt egyeztettünk a bérlővel.

7.4. Abban az esetben, ha a Felhasználó (bérbevevő) a leszállításkor az átadott eszközöket tételesen nem veszi át, visszaszállításkor a hiányt a Szolgáltató (bérbeadó) az eszköz leltári értékén fogja kiszámlázni.

7.5. A Felhasználó (bérbevevő) köteles a megrendelt tételeket rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni.

7.6. Felhasználó (bérbevevő) nem jogosult állagsérelemmel együtt járó beruházást, átalakítást végezni a megrendelt, bérelt tételeken.

8. Vegyes Rendelkezések

8.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

8.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

8.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

8.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

9. Panaszkezelés rendje

9.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

9.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

9.3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail:  nfh@nfh.hu

10. Szerzői jogok

10.1. Miután az oromvirageskuvo.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos ezen weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

10.2. A oromvirageskuvo.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

10.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

10.4. Tilos a oromvirageskuvo.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a oromvirageskuvo.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

10.5. A oromvirageskuvo.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

11.  Akciók

A weboldalon megjelentetett akciók a készlet erejéig, vagy visszavonásig érvényesek.

12. Kedvezmények

A kuponos és az akciós termékek esetén más kedvezmények nem érvényesíthetőek.